Sơn siêu bóng
nội thất cao cấp
KYUDO – GLOSS ONE

0

Mã sản phẩm: KY6.10NO

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

 

Mã: N/A Danh mục: ,