Sơn phủ bóng
KYUDO – CLEAR

0

Mã sản phẩm: KYCL

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: ,