Sơn lót kháng kiềm
nội thất nano đặc biệt
KYUDO – PRIMER.INT

0

Mã sản phẩm: KY6.6NO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

Mã: N/A Danh mục: ,