Sơn lót kháng kiềm
nội thất đặc biệt công nghệ nano
KYUDO- PRIMER.INT

Liên hệ

Mã sản phẩm: KY6.12NO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

Mã: N/A Danh mục: ,