Sơn lót kháng kiềm
ngoại thất đặc biệt công nghệ nano
SHINSHU – PRIMER.EXT

0

Mã sản phẩm: SS6.12NG
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

Mã: N/A Danh mục: ,