Sơn lót kháng kiềm
ngoại thất cao cấp
SHINSHU – PRIMER.EXT

0

Mã sản phẩm: SS6.6NG
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

Mã: N/A Danh mục: ,