Sơn chống thấm đa năng
SHINSHU – WATERPROOF

0

Mã sản phẩm: SS6.7
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: ,