Sơn bóng
nội thất cao cấp
KYUDO – IN FLAT

0

Mã sản phẩm: KY6.5NO

THÀNH PHẦN CHÍNH:

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: ,