Sơn bóng
ngoại thất cao cấp
SHINSHU – SATIN EXT

0

Mã sản phẩm: SS6.5NG

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

 

Mã: N/A Danh mục: ,