Sơn bóng
ngoại thất cao cấp
KYUDO – SATIN EXT

0

Mã sản phẩm: KY6.5NG

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

 

Mã: N/A Danh mục: ,