Bột bả cao cấp dùng trong nhà

0

Mã sản phẩm: BBTN

40Kg

Độ phủ lý thuyết: 1m2 – 1.3 m2 /1lớp/1 kg.